Jak dobiera się okulary w gabinecie OKULUX?

Okulary korekcyjne dopasowujemy zgodnie z obowiązującą na świecie procedurą.

W skład procedury dopasowania okularów wchodzą następujące elementy:

  • rozmowa o Państwa oczekiwaniach odnośnie okularów
  • ustalenie obiektywne wady wzroku do dali
  • ustalenie subiektywne wady wzroku i ustalenie mocy dla każdego oka osobno
  • weryfikacja mocy przy patrzeniu obuocznym
  • ew. ustalenie dodatkowej mocy do bliży
  • pomiary zewnętrznej części oczu
  • wykluczenie głównych chorób oczu w podstawowym badaniu okulistycznym
  • ew. poszerzenie do pełnego badania okulistycznego
  • ustalenie harmonogramu wizyt kontrolnych